Pages

Thursday, 8 December 2011

CARA MENGAJAR MURID BERPENCAPAIAN RENDAH


Aktiviti kepada murid yang berpencapaian rendah ( Lemah )
Subjek                        : Matematik
Topik                          : Isipadu Cecair
Sub topik                    : Pengukuran-pengukuran bukan piawai bagi isipadu cecair
Objektif                      : Untuk membuat perbandingan persepsi terhadap kapasiti.
Bahan-bahan             : Botol air, cawan , gelas dan jag
Langkah-langkah      :
1.      Murid melihat tayangan video.
2.      Murid membuat pemerhatian terhadap bekas-bekas air yang sama saiz di atas meja.
3.      Minta murid menyusun bekas-bekas tersebut di atas meja.
4.      Kemudian tanya murid bekas manakah dapat mengisi banyak air dan sedikit air.
5.      Guru menyediakan 2 bekas yang kosong dengan melabel setiap gelas sebagai A dan B.
6.      Minta murid A menuang air ke dalam bekas A separuh penuh.
7.      Minta murid B menuang air ke dalam bekas B dengan kadar yang sedikit.
8.      Minta murid membuat perbandingan di antara kedua-dua bekas tadi
9.      Perkenalkan  kosa kata penuh, separuh penuh dan sedikit.
10.  Minta murid menyusun bekas-bekas itu mengikut turutan dari sedikit ke penuh.
11.  Minta murid lain melabelkan bekas-bekas itu dengan flash kad yang disediakan ‘penuh’, ‘separuh penuh’ dan ‘sedikit’.
12.  Murid membuat perbandingan antara banyak dan sedikit air dalam bekas yang sama saiz.
13.  Bahagikan murid kepada kumpulan berempat dan minta mereka ulang aktiviti dengan bekalan set-set bekas yang lain.
14.  Murid diberi lembaran kerja.

No comments:

Post a Comment