Pages

Thursday, 8 December 2011

CARA MENGAJAR MURID BERPENCAPAIAN TINGGI


Aktiviti kepada murid yang berpencapaian tinggi ( Cemerlang )

Subjek                        : Matematik
Topik                          : Isipadu Cecair
Sub topik                    : Pengukuran-pengukuran bukan piawai bagi isipadu cecair
Objektif                      : Mengukur dan membanding isipadu cecair dengan
  perbandingan terus dan bukan unit standard yang seragam
Bahan-bahan             : Botol air, cawan , gelas, jag dan baldi.
Langkah-langkah      :
1.      Murid melihat tayangan video.
2.      Murid membuat pemerhatian terhadap bekas-bekas yang berlainan jenis dan saiz di ats meja.
3.      Guru menyediakan dua bekas yang berlainan saiz di atas meja. Minta murid mengisi penuh air di dalam bekas tersebut.
4.      Bekas tersebut dilabelkan dengan A dan B.
5.      Minta murid membuat perbandingan bekas manakah yang mempunyai isipadu yang lebih dan isipadu yang kurang.
6.      Setelah murid membuat perbandingan dan jawapan diperolehi dari murid, guru perlu meminta atau menyuruh murid memberikan penerangan tentang jawapan yang diberikan.
7.      Sekiranya penerangan murid tidak jelas atau tidak tepat, guru perlu menerangkan cara untuk mendapatkan jawapan yang betul.
8.      Guru akan menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendapatkan jawapan dari perbandingan tersebut.
9.      Guru akan mengambil 2 bekas lain yang mempunyai saiz yang sama dan dilabelkan dengan A dan B juga.
10.  Bekas A dan B yang berlainan saiz yang mempunyai air akan dimasukkan semula ke dalam bekas A dan B yang kosong dan sama saiz.
11.  Setelah memasukkan air ke dalam bekas A dan B yang sama saiz, perbandingan isipadu air dapat dibuat dengan lebih mudah.
12.  Murid akan memberikan jawapan iaitu bekas A setelah mereka melihat keadaan air yang sebenar dan murid akan mendapat tahu cara untuk mengukur air di dalam bekas yang berlainan.
13.  Murid diberikan lembaran kerja yang berkaitan dengan perbandingan isipadu cecair.

No comments:

Post a Comment